Privaat

De consultants van Orange Orca werken nauw samen met klanten aan concrete kostenreducties. Ze doen op basis van kwantitatieve data concrete aanbevelingen en vertalen deze naar een praktische invulling. Wij maken hierin een onderscheid tussen (inkoop)besparingen en besparing van energieverbruik.

Besparingsprojecten

Orange Orca realiseert per inkoopcategorie verdere optimalisatie. Deze start een “Spendanalyse”. Na deze (inkoop)analyse op basis van crediteuren, zal duidelijk worden welke categorieën zich lenen voor een vervolg d.m.v. een “Quick Win” of een “Project”. Hiernaast vindt een structurele marktverkenning plaats. De gevonden resultaten leiden tot een inkoopstrategie van het betreffende segment. Afhankelijk van de gekozen strategie worden een aantal acties uitgevoerd die vervolgens moeten leiden tot een optimaal contract per inkoopcategorie. Dit wordt in een plan uitgewerkt, gezamenlijk goedgekeurd en vervolgens uitgevoerd.

Naast deze directe kostenoptimalisatie zal gewerkt worden aan de borging van het resultaat, zodat de beoogde (financiële) winst uit de nieuwe contracten ook op langere termijn daadwerkelijk behouden blijft.

 

Energie en duurzaam

De inkoopprijs van gas en elektra is vaak al onder de loep genomen door organisaties, maar het werkelijk verbruik niet. Orange Orca heeft een afdeling met energie adviseurs voor besparing van verbruik te realiseren.
Hierbij wordt standaard voor het verbruik van energie uitgegaan van een mogelijke besparing van minimaal 20% per project. Bij een recent energie-optimalisatie project is onlangs tot een besparing van 28% van het energieverbruik gekomen.

Een energieoptimalisatie project bij Orange Orca bestaat uit twee fasen:

  • Fase 1: Scan uitvoeren, analyse uitwerken en Quick Wins (snelle besparingen) identificeren;
  • Fase 2: Besparingsprojecten implementeren, Monitoren en resultaat borgen in de organisatie.

Onze adviseurs gaan op zoek naar de grote “verbruikers” van energie op locatie en deze worden geclassificeerd in groepen. Na deze classificatie wordt een diepere analyse per groep gemaakt en leidt tot een energie verbruik strategie van de betreffende groep. Afhankelijk van de gekozen strategie worden een aantal acties uitgevoerd die vervolgens leiden tot optimalisatie van de groep.

Naast deze directe kostenoptimalisatie zal gewerkt worden aan de borging van het resultaat, zodat de beoogde (financiële) winst uit de nieuwe opzet ook op langere termijn daadwerkelijk behouden blijft. Een onderdeel van dit proces is om de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) uit te breiden met een duurzaamheidsparagraaf waarin de strategische doelstellingen van BFG worden vertaald naar concrete doelstelling met betrekking tot deze MJOP.

Fiscale voordelen energiebesparen
Daarbij komt dat energiebesparende maatregelen fiscaal interessant zijn. Bij de inventarisatie zullen wij ook aangeven welke maatregelen in aanmerking komen voor de fiscale Energie Investeringsaftrek (EIA) maatregel.

Wet Milieubeheer
Via de Wet Milieubeheer (aangepast in 2007) zijn bedrijven en instellingen verplicht om energiebesparing toe te passen als de maatregelen binnen 5 jaar kunnen worden terugverdiend.
Handhaving van deze wetgeving ligt bij de gemeente, en vanuit het duurzaamheidsakkoord in 2013 is afgesproken dat de gemeenten meer focus op handhaving gaan realiseren.

Bent u geïnteresseerd in onze organisatie en onze diensten en wenst u een vrijblijvend gesprek met een van onze inkoopadviseurs op het gebied van de private markt, neem dan contact met ons op via 035 – 646 2 646 of via contact@orangeorca.com.